QC Gioi thieu 1
QC Gioi thieu 2
QC Gioi thieu 3

Trường học tại Dự án Pruksa Town với cấp Mầm Non đã hoàn thiện và bắt đầu tuyển học sinh. Dưới đây là một số hình ảnh: