Cập nhật tiến độ dự án 29/07/2015

(Cập nhật: 31/7/2015)

http://www.pruksatown.vn/

(Hoàng Huy Group - Pruksa Town)