QC Can ho 1
QC Can ho 2
QC Can ho 3

MẶT BẰNG BLOCK 5 CĂN

- Mặt bằng bố trí nội thất tầng 1

- Mặt bằng bố trí nội thất tầng 2

- Mặt bằng bố trí nội thất tầng 3